Üye ol
Şifremi unuttum | Onay kodum gelmedi
Yardım

ISITMA SİSTEMLERİ VE ÇEŞİTLERİ
mahonick
Üye
mahonick

Puan: 1768.5

mahonick şu anda çevrimdışı
Gönderilme Tarihi: 16 Aralık 2011 22:18:43

A.İÇİNDEKİLER
A……….İÇİNDEKİLER
1..........SUYUN DOLAŞIM ŞEKLİNE GÖRE ISITMA SİSTEMLERİ
1.1…….CEBRİ DOLAŞIMLI (POMPALI) SİSTEMLER
1.1.1….POMPA GİDİŞE KONULDUĞUNDA
1.1.2….POMPA DÖNÜŞE KONULDUĞUNDA
1.2…….FITRİ (DOĞAL) DOLAŞIMLI SİSTEMLER
2……….SUYUN BİNADAKİ DAĞITMA VE TOPLAMA ŞEKLİNE GÖRE ISITMA SİSTEMLERİ
2.1…….ALTTAN DAĞITMAI ALTTAN TOPLAMALI SİSTEMLER
2.2…….ÜSTTEN DAĞITMALI ALTTAN TOPLAMALI SİSTEMLER
2.3…….ÜSTTEN DAĞITMALI ÜSTTEN TOPLAMALI SİSTEMLER
3……….KAT KALORİFERİNDE SICAK SULU SİSTEM
4……….GENLEŞME DEPOSU VE ÇEŞİTLERİ
4.1…….AÇIK TİP GENLEŞME DEPOSU
4.2…….KAPALI TİP GENLEŞME DEPOSU
B……….KAYNAKCA1.SUYUN DOLAŞIM ŞEKLİNE GÖRE ISITMA SİSTEMLERİ
Bu konu, fıtri dolaşımlı ve cebri (pompalı) dolaşımlı olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan:
1.1.CEBRİ DOLAŞIMLI (POMPALI) SİSTEMLER
Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde genellikle dolaşım pompalı sistem kullanılmaktadır. Bu sistem için aşağıdakiler söylenebilir:
a) Sistemin ataleti fıtri dolaşımlıya göre daha azdır. Yani ısıtma daha çabuk başlar.
b) Boru çapları fıtri dolaşımlıya göre daha düşüktür. Bu nedenden dolayı maliyeti daha düşük olur. Ayrıca boru çaplarının düşük olması ısı kaybını azaltır, boru yalıtımının daha ucuza gerçekleşmesini sağlar. Yani kısaca fıtri dolaşımlıya göre daha ekonomiktir.
c) Bu sistem düşük hava sıcaklıklarında da kullanılması daha kolaydır. Yani sıcaklık ayarı daha kolaydır.
d) Dağıtım borularındaki su hızı 0.5-3.0 m/s olup dolaşım pompası için bir elektrik gideri söz konusudur(3.0 m/s borularda alınabilecek en yüksek su hızıdır. Isıtma tesisatında bu hız alınmaz. Bu hız 1.0-2.0 m/s arasında alınır).
e) Çatı ısı merkezi uygulamalarında pompalı devre kullanılması gerekir. Kazanın ısıtıcıdan daha yüksek olduğu durumlarda fıtri dolaşım mümkün olmayacağından dolayı cebri dolaşım uygulanır.
Sıcak sulu ısıtma sistemleri ilk kullanılmaya başlandığında fıtri dolaşımlı sistemler çoğunluktaydı. Fıtri dolaşımlı sistemde, kazan ve üst kattaki suyun özgül ağırlıkları nedeni ile suyun yukarı doğru çıkması sağlanıyordu. Yani, ısıtılan suyun özgül ağırlığı daha küçük olduğundan dolayı ısıtılan su yukarı, üst katta ısı kaybına uğrayan suyun özgül ağırlığı daha büyüyeceği için radyatörden çıkan suyun aşağı doğru gitmesi sağlanıyordu. Bu tür tesisatların rahat çalışabilmesi için dirençlerin minimumda tutulması amacı ile boru çaplarının büyük seçilmesi, radyatörlerin giriş ve çıkışlarına vana konulamaması gibi bazı zorunluluklar ve seçimler ortay çıkar.
Tesisata sonradan pompa eklenmesi, boru çaplarının küçültülmesin yanı sıra büyük dirençli ısıtıcı elemanlarının kullanımını da sağlamıştır.O yıllarda pompa bobin sargı izalatörleri düşük sıcaklıkta çalışma gerektiğinden pompanın dönüşe konulması zorunlu kılınmaktaydı. Günümüzdeki pompa teknolojisi pompanın 120 derece C gibi yüksek sıcaklıkta çalışmasını sağlamaktadır. Bu nedenle pompanın gidişe konulmasında herhangi bir mahzur kalmamıştır.
Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde pompanın yeri dendiğinde, günümüzde iki başlık altında incelenir. Bunlardan:
1.1.1.POMPA GİDİŞE KONULDUĞUNDA
Pompa çıkışındaki “artı fark basınç” , pompanın basma noktasından başlayarak boru hattı boyunca (sürtünmenin sebep olduğu basınç kayıpları ile) azalır ve bu artı fark basınç, dönüş güvenlik borusunun tesisata bağlandığı noktada sıfırlanır.
Özellikle bu “artı fark basınç” altında kalan tüm ısıtıcılar hava yapmadan çalışır. “Artı fark basınç” ,pompanın çalışmadan önceki statik basınç değeri ile, pompanın çalıştıktan sonraki dinamik değer arasındaki farktır.
Hava yapmadan çalışan ısıtıcılarda korozyon tehlikesi azalır.
Dönüş güvenlik borusunu sisteme bağlandığı nokta ile pompa arasında kalan kazan, pompa emiş hattında bulunduğundan azalan fark basınç altındadır.
Pompa emişindeki basıncın gidişindekine göre daha düşük seviyede kalması ve daha sıcak ortamda çalışması, pompanın kavitasyon etkisini azaltmaktadır.
1.1.2.POMPA DÖNÜŞE KONULDUĞUNDA
Pompanın pozitif basıncı, dönüş güvenlik borusunun sisteme bağlandığı noktada sıfırlandığından; bu nokta ile pompa arasında kalan bölüm artı fark basınç altındadır. Bu noktadan itibaren kazan, boru ve radyatörler, pompanın giderek azalan fark basınç altında kalır.
Bu sistemde en üst kattaki radyatörler hava yapabilir. Bu nedenle pompanın gidişe konulması tercih edilir.

Bu ısıtma sisteminde pompanın gidişe ya da dönüşe konulması durumunda sistemdeki basınç dağılımları Şekil 1.1’de görülmektedir.
1.2.FITRİ (DOĞAL) DOLAŞIMLI SİSTEMLER
Fıtri dolaşımlı sistemler üstten ve alttan dağıtmalı sistemlerde kullanılabilir. Bu sistemin özellikleri için şunlar söylenebilir:

a) Boru çapları pompalı sistemlere göre daha büyüktür. Bu nedenle maliyet artar. Ayrıca boru çapı büyüdüğünden ısı kaybı artar ve yalıtım için daha fazla yatırım gerekir.
b) Tek katlı ve yüksek olmayan binalar için üstten ısıtma haricindeki ısıtma sistemleri uygun değildir.
c) Suyun dolaşımı, sıcaklık ve özgül ağırlık değişimine göre olduğundan dolaşım pompasına ve elektrik giderine gerek yoktur.
d) Borulardaki su hızı küçük olup 0,1 m/s civarındadır.
e) Kazan radyatörlerden daha alt seviyede olmalıdır.
f) Düşük sıcaklıklarda ve döşemeden ısıtmada uygun değildir.
2.SUYUN BİNADAKİ DAĞITMA VE TOPLAMA ŞEKLİNE GÖRE ISITMA SİSTEMLERİ
Sıcak sulu tesislerde, suyun binadaki dağıtım ve toplama şekline göre;
 Alttan dağıtmalı, alttan toplamalı ısıtma sistemi,
 Üstten dağıtmalı, alttan toplamalı ısıtma sistemi,
 Üstten dağıtmalı, üstten toplamalı ısıtma sistemi,
Olmak üzere üçe ayrılır. Bunlardan ;
2.1.ALTTAN DAĞITAMLI ALTTAN TOPLAMALI ISITMA SİSTEMİ
Kazan dairesi zemin katının bütün bina tabanına yayılması, yani bodrumu tam olan binalarda rahatlıkla uygulanabilir ve günümüzde en çok uygulana sistemlerden birisidir.
Bu sistemi, düz teras çatılı binalarda uygulamak zorunludur.
Pompalı ve fıtri(doğal) olarak çalışabilir. Doğal akımlı sistemlerde kazan dairesi kotundaki radyatörler yükseğe monte edilmeli ve dönüşü zemin kotundan götürülmelidir. Pompalı sistemlerde buna gerek yoktur.
Şekil 2.1’de açık genleşme depolu , alttan dağıtmalı alttan toplamalı sistem, şekil 2.2’de ise kapalı genleşme depolu alttan dağıtmalı alttan toplamalı bir sistem görülmektedir.
ŞEKİL 2.1 Açık genleşme depolu alttan dağıtmalı alttan toplamalı ısıtma sistemi

ŞEKİL 2.2 Kapalı genleşme depolu alttan dağıtmalı alttan toplamalı ısıtma sistemi
2.2 ÜSTTEN DAĞITMALI ALTTAN TOPLAMALI ISITMA SİSTEMİ
Bu sistem, çatısı olmayan ve tam bodrumlu binalarda uygulanabilir. Bütün katlara aynı derecede, yani homojen olarak ısıtmak mümkündür. Bu nedenle en iyi çalışan sistem olarak bilinmektedir. Cebri(pompalı) ve fıtri(doğal) olarak çalışabilir.

Şekil 2.3’de açık genleşme depolu, üstten dağıtma alttan toplamalı ısıtma sistemi, Şekil 2.4’de ise, kapalı genleşme depolu üstten dağıtma alttan toplamalı ısıtma sistemi görülmektedir.
ŞEKİL 2.3 Açık genleşme depolu üstten dağıtmalı alttan toplamalı ısıtma sistemi
ŞEKİL 2.4 Kapalı genleşme depolu üstten dağıtmalı alttan toplamalı ısıtma sistemi
2.3.ÜSTTEN DAĞITMALI ÜSTTEN TOPLAMALI ISITMA SİSTEMİ
Şemsiye sistemi olarak da adlandırılan bu sitemler; çatısı, teras olmayan ve kısmi bodrumlu yerlere uygulanabilmektedir. Bodrumu olamayan yerlerde alttan toplama için yeraltı kanallarına ihtiyaç vardır. Bu kanallarda herhangi bir nedenle kaçak olduğu taktirde kaçağı bulabilmek için zemin döşemesinin sökülmesi gerekir. Yani maddi zarara yol açabilir. Kaçak anında evde bulunmama hallerinde ise eşyaların zarar görmesi de mümkündür.
Isıtma bakımından istenmeyen ve en kötü olan bir sistemdir. Zorunlu hallerde uygulanır ve bu gün için çok az uygulanan bir sistemdir.

Bu sistem pompalı olarak çalışır. Fıtri akımlı olarak çalışmaz. Bu da büyük bir sakıncadır. Çünkü kömürlü sistemlerde, elektrik kesilmesi durumunda ısı enerjisini tesisata vermek mümkün değildir. Ancak genleşme deposu vasıtasıyla buharlaştırılarak dışarı atılır. Yani, enerji kaybına yol açılabilir. Borularda basınç dağılımı dengesizdir.
3.KAT KALORİFERİNDE SICAK SULU SİSTEM
Kat kaloriferinde sıcak sulu sistem tek borulu ve çift borulu olmak üzere iki şekilde yapılır.
Tek borulu sistemde, ısıtıcılar bypass borusu ile bağlanmıştır. Yatay tek borulu sistemde radyatörün bağlantı şekli, Şekil 3.1’de verilmiştir. Tek borulu sistem ile ilgili dağıtım şekli, Şekil 3.2’de verilmiştir. Bu sistemler tercih edilmeyen sistemlerdir.
Çift borulu kat kalorifer sistemine ait bazı örnek şekiller; Şekil 3.3, 3.4 ve 3.5’de verilmiştir. Bu sistemler tercih edilen sistemlerdir.
Kat kaloriferi ürünlerinin çoğunluğunda, sıcak su kullanım seçeneğinde ani su ısıtıcılı ve boylerli tipler bulunmaktadır.
Ürünlerin tiplerine göre otomatik sistem, oda termostatlarında cihazla birlikte ya da seçenekli olarak bulunmaktadır.
Kapasiteye uygun brülör ve dolaşım pompası bulunmakta olup kapalı genleşme deposu ve program cihazı ile birlikte ya da seçenekli olarak sisteme dahil edilmektedir.
ŞEKİL 3.1 By pass borunun radyatöre bağlanma şekliKombi cihazı, kat kaloriferi ve şofben özelliği bir arada taşıyan doğalgaz ya da LPG ile de kullanılabilen bireysel ısınma tipidir. Genelde bacalı ve hermetik tiplerde olup tiplerde olup bunlar da pilotlu ya da elektronik özelliklere sahip olabilir.


4.GENLEŞME DEPOSU VE ÇEŞİTLERİ
Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde gidiş ve dönüş suyu sıcaklıkları bakımından 90/70, 80/60, 40/30, gibi sıcaklıklar kullanılmaktadır. Sistemin çalışmadığı zamanlarda sistemdeki sıcaklığının ortam sıcaklığına ortam sıcaklığına düştüğü düşünülürse, sistemdeki en yüksek su sıcaklığı ile çalışmadığı zamanlardaki su sıcaklığı arasında fark bulunmaktadır. Suyun özgül hacmi (1kg’ın hacmi) sıcaklığa bağlı olarak değiştiğinden sistemdeki su, bu iki sıcaklık farkında farklı hacimlerde bulunmaktadır. Sistem çalışmadığı zaman tüm sistemi kaplayan su, ısındığında ve en yüksek sıcaklığa ulaştığında genleşecektir. Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde, su 10 derece C’den 90 derece C’ye ısıtıldığında hacmi, ilk hacminin %3,55’i oranında artar. Ortalama sıcaklık 80°C alınırsa 10°C ile 80°C arasındaki artış ise %0.0286’dır. genleşen bu suyun toplandığı yer “genleşme deposu” olarak adlandırılır.
Genleşme depoları termal ve hidrolik fonksiyon görürler. Termal fonksiyonda sıcaklık değişimlerinde genleşme deposu sıkıştırılamayan akışkanın genleşip büzüşmesi için yeterli hacim sağlar. Bu hacimsel genleşme veya büzüşmenin sağlanabilmesi için akışkan ile sıkıştırılabilir gaz arasında bir ara yüz (membram veya diyafram veya akışkan hava teması) söz konusudur. Üç değişik tipte genleşme deposu vardır.
a) Açık genleşme deposu: atmosfere açık depolardır.
b) Kompresörlü (Azot yastıklı) kapalı genleşme deposu: birbiriyle temasta olan hava ve su hacimlerinden oluşan depolardır.
c) Membranlı veya diyaframlı depo: gaz (veya hava) tarafı le su tarafı arasında elastik bir membran (veya diyafram) bulunan depolardır.
Bir hidrolik eleman olarak genleşme deposu, sistem basıncı için bir referans noktası oluşturur. Bu durum elektrikteki topraklama kavramına benzetilebilir. Diğer yandan korozyon ve enerji kaynaklarının azaltılması gibi nedenlerle artık açık bir tip genleşme depoları tamamen terk edilmeye başlamış ve kapalı genleşme depoları standart uygulamalı haline gelmiştir

4.1.AÇIK TİP GENLEŞME DEPOSU
Açık tip genleşme deposu atmosfere açık çalışır. Genleşen su hacmini toplamak üzere sistemin en üst noktasından biraz daha yukarıya genleşme deposu yerleştirilir.
Genleşme deposu yeteri kadar yüksekte değilse, pompanın dönüşte olduğu sistemlerinde üst kat radyatörlerinden hava emişi olur. Tesisatlarda pompa gidişe konulmalıdır. Kazanda genleşen su gidiş emniyet borusu vasıtasıyla genleşme deposunda depolanır. Tesisattaki su soğuduğu zaman tesisatın eksilen suyu dönüş emniyet borusu vasıtasıyla genleşme deposu tarafından tamamlanır.
Genleşme deposu aynı zamanda sistemi atmosfere açtığından, ısıtma tesisatındaki statik basıncın, atmosfer basıncının üstüne çıkmasına engel olarak sistemin emniyetini sağlar. Bu nedenle sadece Katı Yakıtlı ısıtma sitemlerinde kullanılması tavsiye edilir. Zira, elektrik kesilmelerinde katı yakıtlı kazanların ızgarası tam yükte ve kontrol dışında kalmışsa yani By-Pass vanası kapalı durumda ise bu taktirde kazandaki basınç yükselmesini emniyet ventili suyu dışarı tahliye ederek engelliyecektir. Bu durumda kazandaki suyun azalacağı için kazanı susuz bırakacak ve alevin duman borularını ısıtarak ateş topu haline getirmesine sebep olacaktır. Bu arada kazana bakan görevli müdahale etmek isterse, içeri giren su duman boruları tarafından aşırı derece buharlaşacaktır. Bu buhar, emniyet ventili tarafından anında tahliye edilemeyeceği için giderek yükselen basınç, kazanı patlatacak seviyeye getirecektir. Bu nedenle sadece katı yakıtlı ısıtma tesisatlarında açık tip genleşme deposu kullanılması tavsiye olunur.
4.2.KAPALI TİP GENLEŞME DEPOSU
Isıtma tesisatında açık tip genleşme depoları hem yerleştirme problemi hem de işletmedeki problemler nedeniyle yerini kapalı genleşme depolarına bırakmıştır. Kapalı tip genleşme depoları kazan dairesinde bulunur. Bu durum hem rahat kontrol edebilme olanağını sağlar hem de depodaki suyun donmasını önler. Kapalı genleşme depoları diyaframlı ve gaz yastıklı olarak imalat edilirler. Sistemde mutlaka emniyet vanası ve manometre bulunmalıdır.
Modern ısıtma sistemlerinde artık daha çok, kapalı genleşme depoları kullanılmaktadır. Kapalı genleşme depoları sadece otomatik kontrollü olarak mekanik yanma sağlayan sıvı ve gaz yakıtlı ısıtma sistemlerinde kullanılabilir.

B.KAYNAKCA

i. ISISAN YAYINLARI
ii. DEMİRDÖKÜM YAYINLARI
iii. MMO YAYINLARI

mahonick
Üye
mahonick

Puan: 1768.5

mahonick şu anda çevrimdışı
Gönderilme Tarihi: 25 Aralık 2011 21:01:38 | # 1

şekiller le birlikte sunum olarak indir===============>a584477457_ppt


Bu içerik henüz onaylanmadı.

mahonick
Üye
mahonick

Puan: 1768.5

mahonick şu anda çevrimdışı
Gönderilme Tarihi: 29 Aralık 2011 21:33:53 | # 2
ODA ISITMASI
ODA ISITMASI
SOBALAR
Soba nasıl ısıtır
Bir odayı ısıtmanın en basit şekli bir soba kullanmaktır.
Soba ısıtılacak odaya yerleştirilir. Enerjinin dönüşümü yolu ile açığa çıkan ısıyı konveksiyonla doğrudan doğruya soba dış yüzeylerini yalayan oda havasına,
radyasyon yolu ile de komşu yüzeylere iletir.
Yakıt cinsine göre sobalar
1. Katı yakıt sobaları
2. Sıvı yakıt sobaları
3. Gaz sobaları
4. Elektrik sobaları
5. Başka ısıtma araçları ısı pompası
Katı yakıt sobaların teknik ve hijyenik şartları
1. Yüksek ısıl verim;
2. Ayarlama kolaylığı;
3. Kolay ve rahat kullanma, temizlik;
4. Dış yüzey sıcaklıkları çok yüksek olmayacak şekilde ısının mümkün olduğunca düzgün bir şekilde yayılışı

Katı yakıt sobalarının seçimi
Soba, en uygunsuz dış sıcaklık koşullarında mahallin ısı gereksinimini karşılayacak şekilde seçilmelidir.
Isıtma gücü için belirli bir fazlalık payının da öngörülmesi gerekir.
Merkezi ısıtma sisteminde kullanılan ısı ihtiyacı hesap yöntemi sobalar için uygulanamaz.
Katı yakıt sobalarının ısı gücü nasıl hesaplanır
Isı yalıtımı iyi olan mahaller için:
55 kcal/m3saat

Isı yalıtımı iyi olmayan mahaller için:
75 kcal/m3saat

Isı yalıtımı çok kötü olan mahaller için:
100 kcal/m3saat
Katı yakıt sobalarının yerleştirilmesi
Soba yanmayan bir levha üzerine yerleştirilmelidir,
Soba yüzeyleri ile duvar yüzeyleri arasında en az 50 cm bir açıklık bırakılmalıdır.
Soba ile baca arasındaki boruların kısa tutulması gerekir.
Soba bir iç duvar yakınına yerleştirilmelidir. Duvara çok yakın yerleştirildiğinde sobanın arkasındaki duvar parlak amyant vb.bir levha ile kaplanmalıdır.

Sobanın Yakılması
Soba ızgarasına önce kolayca yanabilen tahta,
çıra gibi maddeler konulmalı ve bu maddeler bir kibrit alevi ile yakılmalıdır.
Sobanın kapakları sıkıca kapatılmalı ve hava ayar kelebeği en açık konumuna getirilmelidir.
Sobaya bir miktar kömür atılmalı, kömürün kor haline gelmesi beklendikten sonra, kömür ile doldurulmalı ve yanmaya bırakılmalıdır. Bu süre yaklaşık yarım saat düzeyindedir.
Soba yanıncaya kadar hiçbir ayar yapılmamalı
Sobanın Yakılması
Sobanın yanması sırasında kapaklar hep kapalı tutulmalıdır. Bu koşula uyulmazsa, soba aşırı şekilde yüklenir. Fazla miktarda cüruf çıkar, ekonomik bir yanma sağlanmaz, şamot ateş tuğlaları ve ızgara düzeni bozulur, emaye dış yüzeyleri matlaşır, pürüzlü hale gelir, kapaklar eğilebilir.
Sobaların Temizlenmesi ve Bakımı
Isıtma mevsimi başlamadan önce baca ve soba borularındaki kurumlar temizlenmeli, sobayı bacaya bağlayan boruların hava sızdırmazlık özelliği kontrol edilmelidir. Yakıt yükleme kapağı ile ateş kapağı çerçevelerine yerleştirilen amyant fitillerin sağlam olup olmadığına bakılmalıdır.
Sobaların Kuruluşu
Sobanın uygun bir bacaya bağlanmalıdır.
Sobaları bacalara bağlayan metal boruların olabildiğince kısa olması zorunludur.
Mahal havasının konveksiyon etkisinin iyice engellendiği ölü köşelere soba yerleştirmekten kaçınılmalıdır.
Soba yerinin belirlenmesi işinde, mahal kapılarının konumu da dikkate alınmalıdır.
Bacanın kontrolü
Yeni binalarda bacanın çalıştırılması yani emmenin başlatılması için bacada gazete kağıdı, üstübü gibi alevi yüksek maddeler yakılarak baca ısıtılmalıdır.
Bacanın çalıştığı bir mum alevi ile kontrol edilir.
Mum alevi bacaya yaklaştırılınca alev baca içine doğru eğim kazanıyorsa baca çalışıyor demektir.
Sobanın dış yüzey sıcaklığı
Soba dış yüzeyleri sıcaklığı ne kadar yüksek olursa havada asılı tozlar o kadar fazla yanarlar. Yanmış tozlar oda yüzeylerini, özellikle tavanları kirletirler. Aynı zamanda dış yüzey sıcaklığının artması sobanın radyasyon etkisini de arttırır. Bu sebeple soba dış yüzey sıcaklıkları fazla yüksek olmamalıdır.Yakılan kömür cinsine göre sobalar;

- Kok kömürü yakan sobalar
- Linyit kömürü yakan sobalar
- Hem kok hem de linyit kömürü yakan sobalar
Yanma şekline göre sobalar;
Alttan yanmalı sobalar
- Üstten yanmalı sobalar
- Hem alttan hem üstten yanabilen sobalar olmak üzere üç tiptir.

Kovalı sobalar
Bu sobalarda odun,kömür
ve odun talaşı kovada yakılır.
Ayarlanabilen hava deliği
sayesinde yanma uzun
zamana yayılabilir
Sıvı Yakıt Sobalar
Sıvı yakıt olarak sobalarda genellikle gazyağı kullanılır
1-Gaz yağı bir fitil üzerinde yakılabilir.
2-Daha yaygın karbüratörlü sistemde ise gazyağı sıcak bir levha üzerinde buharlaştırılır.
Bacalı veya bacasız tipleri vardır.
Gazyağı sobaları
Gazyağı sobaları ılıman iklimlerde veya bahar aylarındaki hafif ısıtma yüklerinde oda ısıtma amacıyla kullanılabilirler. Yakılması kolaydır. Çabuk rejime geçerler. Kömür taşıma, kül boşaltma gibi zahmetleri olmayıp temiz bir yanma sağlarlar
Ancak pahalı yakıt kullandıkları ağır kış yüklerinin bu sobalarla karşılanması ekonomik değildir

Gaz Sobaları Bacasız gaz sobaları

Gaz sobalarında alevle her türlü teması imkansız kılan muhafazalı bir yanma odası bulunur.
Yanma için gerekli hava genellikle doğrudan doğruya oda içinden alınır
Yangın yada patlama tehlikesinin söz konusu bulunduğu mahallerde yanma için gerekli havayı dışarıdan alan tamamen kapalı bir yanma odasına sahip sobaların kullanılması zorunludur.

Katalitik Yakıcılar
Yanma, platin tuzları emdirilmiş katalitik bir malzeme yüzeyinde düşük sıcaklıkta oluşur.
Tüm katalitik yakıcılarda prensip olarak taşıyıcı bir malzeme üzerinde kaplanmış bir asil metal katalizör mevcuttur. Taşıyıcı eleman daha ucuz bir malzemeden yapılmıştır. Asil metaller diğer elementlerle reaksiyona girmeden nadir bulunan ve oldukça pahalı malzemelerdir (Altın, platin, paladyum ve radyum gibi
Katalitik Yakıcılar
Katalitik yakıcılar yapımında en fazla kullanılan metaller platin ve paladyumdur. Ancak bu metallerin taşıyıcı eleman üzerine hangi metotla kaplandıkları üreticilerin patenti olmaktadır. Katalitik yakıcı bünyesindeki platin ve paladyum yanmamış hidrokarbon gazlarının sıcaklığı 560-600 0 C seviyesinden 250 C seviyesine düşürmektedir. Gazların sıcaklığı kısa bir süre için 250 C seviyesine ulaştıktan sonra katalitik yakıcı alev alır ve daha yüksek bir sıcaklık yaratacak çalışmaya başlar. İdeal sıcaklık 550-600 C aralığındadır.
Radyant Tuğlalı Yakıcılar
Yanma üzerinde çok küçük delikler bulunan özel bir tuğla yüzeyinde yüksek sıcaklıkta oluşur. Özel tuğlalar radyant çanağı denilen haznelere yerleştirilmiştir. Haznelere dolan gaz özel tuğlanın çok küçük deliklerinden düzgün bir şekilde tüm tuğla yüzeyine yayılır ve yüzey boyunca yanmaya başlar. Oluşan ısı kısa sürede tuğlayı akkor haline getirir. Bu safhadan sonra tuğla artık katalizör gibi çalışmaya başlar ve gaz içindeki hidrokarbonların tamamını yakar.
Radyant Tuğlalı Yakıcılar
Özel tuğla üzerindeki delik sayısı, delik çapı ve meme çapı sobanın gücünü oluşturur. Yanmanın tam (%100) olabilmesi için tuğla üzerindeki deliklerin düzgün ve çapaksız olması gerekir.
Radyant (Tuğlalı)
Bacasız gaz sobalarının emniyet düzenleri
Magnetik ventil düzeni Yakıcı üzerindeki alevlerin veya pilot alevinden kumanda alan ve bir dış etki ile sobanın sönmesi durumunda gaz yolunu kapatarak gazın ortama yayılmasını engelleyen bir emniyet düzenidir
Oksi-stop analizör ortamdaki oksijenin azalması sonucu pilot alevini söndüren bir emniyet düzenidir.
Bacalı Gaz Sobaları
Konvansiyonel Bacalı Gaz Sobaları
Yakma havasını bulundukları ortamdan alan fanlı veya tabii konveksiyon ile ısıtma sağlar ,
Hermetik Bacalı Gaz Sobaları
Yakma havasını dış ortamdan alır, cebri veya tabii konveksiyon ile ısıtma sağlar.
Elektrikli Sobalar
Elektiriksel dirençlerden faydalanılır.
İletken olarak akım geçince ısınan ince teller, metal alaşımlarından yapılmış şerit ve plakalar seramik bujiler üzerine sarılmış çıplak spiral teller kullanılmaktadır.
Bu cihazlar genellikle çok yüksek sıcaklık derecelerinde çalışır.
Ürettikleri ısının çoğu özellikle radyasyon yolu ile etrafa yayılır.
Elektrikli ısıtıcılar üç gurupta toplanabilir;
1-Elektrik ocakları,
2. Elektrikli konvektörler,
3. Yağlı elektrikli radyatörler

Quartz sobalar
Sıcaklık ve nem
Kontrolu yapar
Doğalgazlı sobalar
Doğalgazlı soba ile ısınma, eski ısıtma sistemimizin sobalı olması durumunda en ekonomik doğalgazlı ısınma şeklidir.
Doğalgazlı Bacalı Soba
Yaşadığımız mekanın dilediğimiz köşesine bacaya bağlamak sureti ile kolayca yerleştirebiliriz. Değişik model çeşitleriyle solon veya oturma odalarında rahatlıkla kullanılabilir.
Hermatik Doğalgaz Sobaları
Dış duvara radyatör gibi asılır. Yer kaplamaz. Yakma havasını dış atmosferden aldığı için bulunduğu ortamın havasını kullanmaz. 20-25 m2 alanı rahatlıkla ısıtır. Atmosfere atılan sıcak baca gazları aynı anda sobaya giren yakma havasını ısıtır. Sıcak hava ile yanma ise verimi yükseltir. Verim ortalama %85,5 dir.
Kuzine sobalar
Isınma ve pişirme
Amacı ile kullanılır
Şömine Tipi Doğalgaz/Tüpgaz Soba

Ateşleme emniyeti: Elektromanyetik valf, yalnız pilot alevi yanarken gazın brülöre gelmesine izin verir. Pilot alevinin herhangi bir nedenle sönmesi halinde, gaz yolları otomatik olarak kapanır. Söndürme emniyeti: Termostat düğmesini kapatma pozisyonuna (0) getirerek, gazın pilota ve brülöre ulaşması tamamen önlenir. Kullanma emniyeti: Pilot alevi kontrollüdür. Termostat kontrollü gaz valfi sayesinde, odanın sıcaklığı istenilen değerde sabit tutar.
Baca emniyet sistemi: Soba bacasının geri tepmesi ve bacanın tıkanması durumunda, baca emniyet sistemi devreye girerek sobayı kapatır ve atık gazların ortama zarar vermesini önler.

ELEKTRİKLİ RADYATÖR
Isıtıcı Şemsiye
ITM Isıtıcı Şemsiye Scudo
LPG Yakıtlı
Lokanta, kafeterya, pastane vb. yerlerin açık ve yarı açık alanlarında veya bahçelerde ısıtma içinkullanılır. • Açık veya yarı açık alanlarda güvenle kullanılabilen çok etkili özel bir cihazdır. • Basit ve sorunsuz kullanımı, hızlı ısıtma özelliği ve sessiz çalışması ile rakipsiz bir üründür. • Taşınabilir yapıdadır ve LPG tüpü ayak kısmına yerleştirilebilir. Standart LPG tüpleri ile kullanılabilir. • Regülatör ve flex bağlantısı standart aksesuar olarak verilmektedir. El taşıyıcısı ve tabla opsiyonel aksesuar olarak temin edilebilir. Beyaz, sarı ve füme olarak 3 renk seçeneği mevcuttur. • Yukarı aşağı hareketli cihaz yapısı sayesinde kullanılmayan zamanlarda çok kolay depolanabilme özelliğine sahiptir. • Bakım gerektirmeyen temiz, güvenli ve çok pratik ısıtma çözümlerine ulaşabilirsiniz.

KONVEKTÖR MEKAN ISITICILAR ( FANLI )
ısıtıcılar özellikle ara sıra
ve hızlı bir şekilde ısıtmaya
ihtiyaç duyan odalar için
uygundur
Sıcaklık, ısıtıcının
dışına eklenmiş ayarlı
termostat ile kontrol edilir.
IŞIMA İLE ISINMA
Bütün radiant ısıtma sistemleri enerjiyi, kızılötesi (yani 0.2-400) dalga boylu ışınlar ile yayarlar.
Tıpta Oda yerine o odada bulunan eşyalar ısıtılır. (konveksiyon ile de bir miktar ısınma sağlanır.)
Tesisat hesabı, havanın sıcaklığının arttırılmasına göre değil, alınan ışımaya göre yapılır. (Her ne kadar kapalı bir yer için yakıt tüketim hesapları, sıcakların incelenmesini gerektirse de)
Sadece ısıtılması gereken yerlerde sınırlandırılmış, direkt ve yönlendirilmiş bir ısıtma söz konusudur.
Eketrikli veya gazlı radyant
Alçak tavanlı, tavandan yerleşim;
En mükemmel radyant ısıtıcı güneştir. Dünya üzerindeki yaşam için gerekli olan tüm ısı bu sıcak kaynaktan yayılır. Güneşin kızılötesi ışınları çok az bir enerji kaybıyla çok uzak yerlere ulaşır. 
KIZIL ÖTESİ ISITICI


oda994179330_ppt

Bu içerik henüz onaylanmadı.

mahonick
Üye
mahonick

Puan: 1768.5

mahonick şu anda çevrimdışı
Gönderilme Tarihi: 29 Aralık 2011 21:37:28 | # 3
BİNA ISITMASI
BİNA ISITMASI
MERKEZİ ISITMA'
MERKEZİ ISITMA
Isı bir merkezde üretilip, bir akışkan yardımı ile binanın tüm bölümlerine dağıtılması gerçekleştiriliyorsa bu tip ısıtma şekline "MERKEZİ ISITMA" denir.
Merkezi ısıtmada amaç bir binayı tek merkezden ısıtmaktır.
BÖLGESEL ISITMA
Birden fazla binanın bir merkezden ısıtılmasının yapılmasına "BÖLGESEL ISITMA" denir
Merkezi ısıtma mantığı 1-ısı kaybı bulunur
Merkezi ısıtma sistemlerinde bina komple ele alınır.
Binanın bulunduğu şehir, binanın yapı(duvar,pencere vb )özellikleri belirlenir.
Isıtılan ve ısıtılmayan mahal sıcaklıkları belirlenir.
En soğuk kış günlerinde konfor ortamından oluşacak ısı kaybı her oda ayrı ayrı hesaplanır.
2- Isıtıcı boyutu belirlenir
Isı kaybı bulunduğuna göre her oda için ısıtıcı cinsi ve çeşidi seçilir.
Kazandan 90 C gelecek 70 C dönecek sıcak suyla odanın hesaplanan ısı ihtiyacını karşılayacak seçilmiş ısıtıcıdan ne kadar yerleştirileceği belirlenir.
3-Önce ısıtıcılar yerleştirilir
Isıtıcılar uygun bir yere genellikle pencere önlerine yerleştirilir.
Kolon hattı çekilir (bodrumdan üst kata kadarki dik borular).
Branşmanlar bağlanır (Kolonlar ısıtıcılara)
Kazan yerleştirilir
Ana borular döşenir ,kolonlara bağlanır. (bodrum katta tavana yakın) Kazandan çıkan sıcaksu gidiş kolonlarına,dönüş kolonlarından gelen su kazana bağlanır.
Genleşme tankı emniyet boruları pompa ve kontrol elemanları bağlanır4-Sistem çalıştırılır
Kazan yakılır, elde edilen sıcaksu; ana dağıtım borusu, kolon borusu, branşman yyolu ile ısıtıcıya gelir.

Isıtıcıda sıcaklığı 20 C düşerken (90/70-80/60 gibi) soğuyan su dönüş hattında yine sırayla branşman,kolon,ana toplama borusu yolu ile kazana geri döner.

Bu döngü ile binanın tüm odaları istenilen sıcaklıkta sabit tutulur


5-Sistem kontrolu ve ayarları
Su sıcaklığı günlük olarak dış sıcaklığa göre yapılır.
Bu ayarın kazan sürekli olarak 90 C de yakılarak 3 ve 4 yollu vanalarla ayarlanması tavsiye edilir.
3 veya 4 yollu vana yoksa kazan termostat’ı ile yapılır.
Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde beklenen hususlar
a)Kararlılık: Isıtılan ortamdaki hava sıcaklığı ve duvar sıcaklığı değişimi en çok +1oC olmalıdır.
b) Ayarlanabilirlik: Isıtma ayarlanabilir olmalı yani sıcaklık derecesi değiştirilebilmeli ve bu iş mümkün olan en kısa süre içerisinde gerçekleştirilebilmelidir.
c) Temizlik: Ortamdaki hava ısıtma etkisi ile bozulmamalı yani toz zararlı gaz ve buhar meydana getirilmemeli aynı zamanda rahatsız edici gürültü ve hava akımı oluşmamalıdır.
d) Ekonomiklik: Isıtma sistemi tesis,işletme ve bakım yönünden ucuz olmalıdır.
Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinin Avantajları
Sıcak sulu sistemler (SSS) kolay kontrol edilebilir.
SSS de güvenlik kontrolü kolay yapılabilir.
Isıtıcıların yüzey sıcaklıkları fazla yüksek olmadığı için konforlu bir ısıtma sağlanabilmektedir.
Kazan gidiş suyu (üç veya dört yollu vanalar ile) dönüş suyu ile karıştırılarak sistemin sıcaklığı ayarlanabilir.
Termostatik ısıtıcı vanalarıyla odanın sıcaklığı ayarlanabilir.
Korozyon tehlikesinin fazla olmaması nedeniyle tesisat uzun ömürlüdür.
Sıcak sulu ısıtma sistemlerinin dezavantajları
Yatırım harcamaları yüksektir.
Sağlanan konforun azalması pahasına kat kaloriferli ısıtma sistemlerinin istenildiği gibi kullanılabilmesi çoğu zaman mümkün olduğu halde; merkezi sistemlerde böyle bir olanak yoktur.
Isıtma masraflarının bağımsız bölümler arasında paylaştırılması bazen sorunların çıkmasına neden olabilmektedir.
Üretilen ısı miktarlarının bağımsız bölümlere ulaştırılması sırasında taşıyıcı boru şebekesinde iyi bir izolasyon yapılmadığı taktirde önemli düzeylerde ısı kayıpları meydana gelebilir.
Sıcak suyun elde edilmesi
Suyun ısıtıcı ile kazan arasındaki dolaşımı
ısıtma devresinde dolaşan suyun şekline göre, ağırlık etkisiyle gerçekleşen
1-Tabii sirkülasyonlu sıcak sulu ısıtma sistemleri
2-Pompalı (cebri sirkülasyonlu) sıcak sulu ısıtma sistemleri
olmak üzere iki gruba ayrılır.
a-Doğal sirkülasyonlu, alttan dağıtmalı alttan toplamalı , sıcak sulu bir ısıtma sistemi
Üstten dağıtmalı tesisat
Üstten Dağıtmalı sistemin özellikleri

Üstten dağıtma sisteminde,suyu harekete getiren kuvvet daha fazladır.
-Rejime girme süresi daha kısadır.

-Bodrum kattaki boru şebekesi daha azdır.
-Kendi bağlantı sisteminden başka,bir havalandırma sistemine ihtiyaç yoktur.
-Radyatörlerde aşırı bir ısınma olmaz.
Üstten dağıtmalı tesisat
Bodrum katlar daha az ısınır.
-Çatıdan geçen boruların donma tehlikesi vardır.
-Tesisat kuruluş bakımından daha pahalı olur.
-Teraslı binalarda yapım zorluğu vardır.
-Daha fazla ısı kaybı olur
Pompalı Sistemler
GÜNÜMÜZDE SICAKSULU ISITMA SİSTEMLERİ POMPALI OLARAK TASRLANMAKTADIR

-Radyatörlerin kazan seviyesinden daha aşağıda olduğu tesisler,
-Radyatörlerin bir kısmının kazanla aynı seviyede olduğu tesisler,
tabi sirkülasyonla çalışmaz


Kapalı Genleşme Depolu
Kontrol elemanları
Dolaşım-Sirkülasyon pompası
. POMPALARIN SERİ VE PARALEL ÇALIŞMALARI
Uygulamada bir pompanın debisini veya basınç yüksekliğini arttırmak için benzeri bir pompa ile seri veya paralel bağlanabilir.
POMPALARIN SERİ BAĞLANMASI İki aynı pompa şekil de görüldüğü gibi arka arkaya seri bağlanırsa her iki pompadan aynı su miktarı geçer. Fakat birinci pompadan sonraki basınç ikinci pompada aynı Ap miktarı kadar yükselir.

-5.2. POMPALARIN PARALEL BAĞLANMASI İki ayni pompa şekil (18-5.2) de görüldüğü gibi yanyana paralel bağlanırsa her iki pompadan iki misli (gerçekte iki mislinden biraz daha az) su geçmesine rağmen basma
Termometre
Hidrometre
Doldurma ve boşaltma musluğu
bina1798992500_ppt

Bu içerik henüz onaylanmadı.
Sayfalar:
[1]
1.3.0
Kullanım Şartları - İletişim - Öner
29 Temmuz 2014 Salı 15:40:10