Sendetıklat Kullanım Sözleşmesi


Tanımlar:
Bu sözleşmede;
a) Sendetıklat: sendetiklat.com alan adı, sunucuları, veritabanları gibi sistemleri ve sahibini,
b) Ziyaretçi: Sendetıklat`a herhangi bir yolla bağlanan herhangi bir kişiyi,
c) Üye: Sendetıklat`a herhangi bir yolla üye olmuş herhangi bir kişiyi,
d) İçerik: Sendetıklat üzerinde yazılı, görsel, işitsel vb. yollarla yapılan yayını,
e) Yetkili: Sendetıklat`ta içerikleri değiştirmek, silmek gibi yetkileri bulunan, yetkileri Sendetıklat tarafından verilen ve aynı zamanda üye de olan herhangi bir kişiyi,
ifade eder.

Üyelik:
Üye olmak Sendetıklat`ın belirleyeceği şartlara tabidir. Ziyaretçi üyelik başvurusunda bulunurken bu şartları doğru ve istenilen şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Sendetıklat şartları değiştirme hakkını saklı tutar.

Sendetıklat`ın hakları ve sorumlulukları:
Site üzerinde üyeler tarafından içerik yayını bir yetkili tarafından onay gerektirir. Henüz incelenmemiş içerikler site üzerinde belirtilir. Sendetıklat site üzerine her türlü materyali koyma veya kaldırma hakkını saklı tutar. Sendetıklat içerikler üzerinde değişiklik yapma, silme haklarını saklı tutar. Üyeler tarafından eklenen içeriklerde, dış bağlantılardaki içeriklerde sorumluluk kabul etmez. Sistemdeki aksaklıkları imkanlar dahilinde gidermekle sorumludur. Sistemlerin tamamını veya herhangi bir bölümünü genel veya herhangi bir kişi için durdurma, kapatma, gizleme haklarını saklı tutar. Üyelere yetki verme hakkını gizli tutar.

Ziyaretçinin hakları ve sorumlulukları:
Ziyaretçi;
Sendetıklat`daki içeriklerin telif hakkının Sendetıklat`a ait olduğunu, bu içerikleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,
Sendetıklat`ta bulunabilecek herhangi bir teknik aksaklık veya arızadan faydalanarak Sendetıklat`a zarar vermeyeceğini, Türk Ceza Kanununda yer alan maddelere aykırı yayın veya herhangi bir faaliyet yapmayacağını,
Aksi durumlarda Sendetıklat`ın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
Kabul ve taahhüt etmiştir.

Üyenin hakları ve sorumlulukları:
Sendetıklat`a üye olarak giriş yapan herhangi bir kişinin Sendetıklat`ın verdiği haklar ölçüsünde Sendetıklat`tan yararlanma, içerik ekleme ve eklediği içeriklerde yetki sahibi olma hakkı vardır.

Üye;
Sendetıklat`daki içeriklerin telif hakkının Sendetıklat`a ait olduğunu, bu içerikleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,
Türk Ceza Kanununda yer alan maddelere aykırı yayın veya herhangi bir faaliyet yapmayacağını,
Sendetıklat`ta bulunabilecek herhangi bir teknik aksaklık veya arızadan faydalanarak Sendetıklat`a zarar vermeyeceğini,
Aksi durumlarda Sendetıklat`ın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
Kabul ve taahhüt etmiştir.

Yetkilinin hakları ve sorumlulukları:
Üyelerin eklediği içerikleri Türk Ceza Kanununda yer alan maddeler doğrultusunda inceleyip uygun olanları onaylamak, uygun olmayanları düzeltmek ya da silmekle yükümlüdür.
Yetkisini kişisel amaçları için değil sitenin düzenini korumaya yönelik kullanacağını,
Aksi durumda Sendetıklat`ın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
Kabul ve taahhüt etmiştir.

Sendetıklat Gizlilik İlkesi:
Her üye kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı adı ve şifreye sahiptir. Kullanıcı adı Sendetıklat üzerinde alenen yayınlanır. Şifre gizlidir ve üye şifrenin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Üyenin üyelik başvurusunda verdiği ya da daha sonra verdiği diğer bilgiler kendi isteği doğrultusunda Sendetıklat`ta yayınlanır.
Sendetıklat`a herhangi bir yolla bağlanan herhangi bir bilgisayar hakkında herhangi bir yöntemle bilgiler(İşletim sistemi, ip adresi gibi) toplanabilir.

Uygulama:
Sendetıklat, ileride doğacak zaruretler veya mevzuata uyum amacıyla haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Sözleşme her zaman http://www.sendetiklat.com/sozlesme.html adresinde bulunabilir.
İş bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır. Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Merkez Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Kabul etme koşulları:
Bu sözleşme Sendetıklat`a herhangi bir yolla bağlanmış olan her ziyaretçinin ve her üyenin kabul ettiği kuralları içeren bir sözleşme olarak Sendetıklat`ın herhangi bir yolla kullanılmaya başlanması halinde Sendetıklat ile ziyaretçiler, üyeler ve yetkililer arasında ek protokole gerek kalmadan akdedilmiş sayılır.
Sendetıklat`a herhangi bir yolla bağlanmış olan her ziyaretçi, her üye ve her yetkili sözleşmeyi daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

Fesih:
Sendetıklat dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Ziyaretçi veya üye Sendetıklat`ı kullanmayı bırakarak sözleşmeyi fesh edebilir.