Üye ol
Şifremi unuttum | Onay kodum gelmedi
Yardım

SAYISAL ANALİZ VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI
mahonick
Üye
mahonick

Puan: 1768.5

mahonick şu anda çevrimdışı
Gönderilme Tarihi: 26 Nisan 2010 10:48:20

Matematik veya hidrolik ,dinamik, mekanik, elektrik gibi mühendislğin çeşitli alanlarında çok sık karşılaşılan denklemlerden biri de lineer olmayan denklem sistemleridir. İki veya daha yüksek dereceden polinomlar veya trigonometrik ,logaritmik ,üstel gibi lineer olmayan terimler içeren denklemler lineer olmayan ya da nonlineer denklemlerdir.
Lineer olmayan bir denklemin çözümü, köklerin bulunması veya bir başka ifadeyle denlemi sağlayan x değerinin veya değerşerinin bulunması işlemidir. Tek değişkenli bir fonksiyon için bu değerler aynı zamanda eğrini x eksenini kestiği noktalardır.Fonksiyonun grafiğinin çizilmesi ile kökler yaklaşık belirlenebilirse hassas bir hesap için çeşitli sayısal analiz yöntemlerine ihtiyaç duyulur. Bunlardan birisi de basit iterasyondur.

SAYISAL ANALİZ VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI
BASİT İTERASYON PROGRAMI
Uses crt;
Var
X: array[1..2] of real;
K: integer;
Label 10;
Begin
Clrscr;
K:=1;
X[1]:=0;
10:
K:=k+1;
X[2]:=(4-x[1]*x[1]*x[1]+3*x[1]*x[1])/6;
İf abs(x[2]-x[1])>=0.0005 then
Begin
X[1]:=x[2];
Goto 10;
End
Else
Writeln(‘kok=’,x[2]:3:5);
Write(‘iterasyon sayısı=’,k);
Readln;
End.

Bu içeriğin geçmişi:
26 Nisan 2010 22:24:35 tarihinde mahonick tarafından düzenlenmiş.
Anahtar kelimeler:


mahonick
Üye
mahonick

Puan: 1768.5

mahonick şu anda çevrimdışı
Gönderilme Tarihi: 26 Nisan 2010 10:57:15 | # 1
Sayısal Analiz ve Mühendislik Uygulamaları nedir?
Sayısal Analiz ve Mühendislik Uygulamaları kitabı, mühendislikte karşılaşılan problemlerin çözümünde yaygın olarak kullanılan sayısal yöntemleri sade bir üslupla anlatmaktadır. Problem Çözümünde bilgisayar kullanımının gittikçe artması nedeniyle sayısal yöntemler kolay anlaşılır tarzda ve algoritmik bir yapıda sunulmuş, konular farklı mühendislik dallarından örneklerle açıklanmıştır. Öğrencinin pratik yaparak anlamasını kolaylaştırmak ve gerçek mühendislik problemlene uygulama yeteneğini geliştirmek için her konuyla ilgili çok sayıda soru ve mühendislik problemi sunulmuştur. Ayrıca okuyucuya program yazma ve mevcut yazılımları etkin kullanma becerisi kazandırmak için bölüm sonlarına örnek porgramlar ve sorular ilave edilmiştir. Lisans ve yüksek lisans seviyesinde makine, elektronik, inşaat ve diğer mühendislik dallarındaki öğrenciler yanında bu müherdislik dallarında çalışanlara ve programcılara da yararlı bir eser olarak yazılmıştır. Yazar İrfan KARAGÖZ, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Akışkanlar mekaniği ve uygulamaları, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) ve ilgili konularda araştırmalar yapan yazarın bu alanlarda ulusal ve uluslararası çok sayıda yayını mevcuttur.
Sayfalar:
[1]
1.3.0
Kullanım Şartları - İletişim - Öner
29 Temmuz 2014 Salı 15:04:46