Üye ol
Şifremi unuttum | Onay kodum gelmedi
Yardım

Mikroişlemci Sistemleri
mahonick
Üye
mahonick

Puan: 1768.5

mahonick şu anda çevrimdışı
Gönderilme Tarihi: 18 Aralık 2009 23:54:49

TBİL-405 Mikroişlemci Sistemleri
Bölüm 2
1- %11010 - %01010 işleminin sonucu hangisidir?
% 10000
%11000
%10001
%10101
%00011
2- %0101 1100 sayısının 1’e tümleyeni hangisidir?
% 1010 0111
%11010 0011
%1010 0100
%0101 1100
%1010 0011
3- %1010 1101 sayısının 2’e tümleyeni hangisidir?
% 0101 0010
%0101 0011
%1010 0011
%0101 1100
%1010 1100
4- Bilgisayarda çıkarma işlemini, olağan çıkarma yöntemiyle yapmak yerine, tümleyen
aritmetiği yöntemiyle yapmanın gerekçesi ne olabilir?
Daha hızlı olması
Bilgisayar çıkarma işlemini bilmez
Toplama donanımı ile çıkarma işlemini yapabilmek için
Değişiklik olsun diye
Tasarımcılar böyle istiyor diye
5- İkili onluk düzende verilmiş aşağıdaki iki sayının toplamında hangi sonuç ortaya
çıkar? 0101 0011 + 0001 1000
0110 1011
0111 0001
0101 0001
1000 0001
0001 1000
6- Onluk -75 sayısının tümleyen aritmetiğine göre ikilik karşılığı hangisidir?
0100 1011
0111 0101
1011 0101
1111 0101
1000 0101
7- Onluk -25 sayısının işaretli sayı yöntemine göre ikilik karşılığı hangisidir?
0010 0101
1101 1011
1110 0111
1001 1001
1010 0101
8- Elde hangi durumlarda oluşur ?
n bitlik iki sayının toplamı n+1 bitlik sonuç verirse
İki artı sayının toplamı sonucunda
İki eksi sayı toplamı sonucunda
Bir artı bir eksi sayının toplamında
Bir artı sayıdan bir eksi sayının çıkarılması durumunda
9- Taşma hangi durumlarda oluşur ?
İki eksi sayı toplamı sonucunda
İki artı sayının toplamı sonucunda
A veya B durumu sonucunda
Bir artı bir eksi sayının toplamında
Bir eksi sayıdan bir artı sayının çıkarılması durumunda
Bölüm 4
1- Hangi özelikler bilgisayarı tam olarak tanımlar?
Çok hızlı çalışan bir hesap makinesidir.
İnsan beynini örnek alarak gerçeklenmiş bir araçtır.
Aritmetik ve mantık işlemleri yapabilen, karar verebilen ve çevresi ile etkileşimde bulunan
makinedir.
Aritmetik ve mantık işlemleri yapabilen, karar verebilen ve çevresi ile etkileşimde bulunan,
veri ve programları belleyebilen makinedir.
A,B,C,D de açıklanan tüm özelikleri içeren makinedir
2- Bilgisayarın temel bileşenleri nelerdir?
Merkezi işlem birimi
Bellek
Giriş/Çıkış birimi
Merkezi işlem birimi , Bellek, Giriş/Çıkış birimi
Merkezi beyin birimi, Bellek, Giriş/Çıkış birimi
3- Merkezi İşlem Biriminin alt birimleri nelerdir?
Aritmetik mantık birimi, denetçi
Akümülatör
Bellek Adres Kütüğü
Bellek Veri Kütüğü
Hepsi
4- 3000 sayılı bellek gözünün içeriğini MİB’ne aktarmak için hangi işlemler
yapılmalıdır?
BAK’ne 3000 yazılmalı, ardından YAZ emri verilmeli
GBVK’ne 3000 yazılmalı, ardından OKU emri verilmeli
BAK’ne 3000 yazılmalı, ardından OKU emri verilmeli
BAK’ne 3000 yazılmalı, ardından YAZ emri verilmeli
YAZ emri verilmesinin ardından BAK’ne 3000 yazılmalı
5- 25 sayısını 3000 sayılı bellek gözüne aktarmak için hangi işlemler yapılmalıdır?
BAK’ne 3000 yazılmalı, ACC’e 25 yazılmalı, ardından YAZ emri verilmeli
ACC’e 25 yazılmalı, BAK’ne 3000 yazılmalı, ardından YAZ emri verilmeli
BVK’ne 25 yazılmalı, BAK’ne 3000 yazılmalı, ardından OKU emri verilmeli
BVK’ne 25 yazılmalı, BAK’ne 3000 yazılmalı, ardından YAZ emri verilmeli
YAZ emri verilmesinin ardından BAK’ne 25 yazılmalı
6- 3000 sayılı bellek gözünün içeriği 25 tir. BAK’ne 3000 yazılır ve ardından OKU emri
verilirse BVK’nün içeriği ne olur?
25
3000
OKU
1000
Hiçbiri
7- Komut için 1, Adres belirtmek için 2 bellek gözü gerektiği bilindiğine göre 3+1 adresli
bir buyruk kaç bellek gözüne sığar?
5,
6,
7,
8,
9,
8- Komut için 1, Adres belirtmek için 2 bellek gözü gerektiği bilindiğine göre 3 adresli
bir buyruk kaç bellek gözüne sığar?
5,
6,
7,
8,
9,
9- Komut için 1, Adres belirtmek için 2 bellek gözü gerektiği bilindiğine göre 2 adresli
bir buyruk kaç bellek gözüne sığar?
5,
6,
7,
8,
9,
10- Komut için 1, Adres belirtmek için 2 bellek gözü gerektiği bilindiğine göre 1 adresli
bir buyruk kaç bellek gözüne sığar?
1,
2,
3,
4,
5,
11- Komut için 1, Adres belirtmek için 2 bellek gözü gerektiği bilindiğine göre 0 adresli
bir buyruk kaç bellek gözüne sığar?
1,
2,
3,
4,
5,
Bölüm 5
1- Çekirdek bellek, dinamik bellek, statik bellek türleri hangi bellek sınıfını oluşturur?
Salt Oku Bellek,
Oku/Yaz Bellek,
Eski tür bellek,
Sadece Okunabilen bellek,
Hiçbiri
2- Salt oku belleğe veri nasıl yazılır?
MİB yazar,
Diğer bir bellek yazar,
Özel bir aygıt ile yazılabilir
Hiç yazılamaz,
Kalemle yazılır
3- Salt Oku Bellek, Programlanabilir SOB, Silinebilir SOB, Elektrikle silinebilir SOB
hangi bellek sınıfını oluşturur?
Salt Oku Bellek,
Oku/Yaz Bellek,
Eski tür bellek,
Dinamik bellek,
Hiçbiri
4- Statik Oku/Yaz bellek ile dinamik Oku/Yaz bellek arasındaki farkı en iyi nasıl
açıklayabiliriz?
Statik bellekler yavaş, dinamik bellekler hızlıdır
Statik bellekler hızlı, dinamik bellekler yavaştır
Statik bellekler ucuz, dinamik bellekler pahalıdır
Statik bellekler pahalı, dinamik bellekler ucuzdur
İkisi arasında fark yoktur
5- Boyuna bellek büyütme işleminde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
Bellekler üst üste yığılır, uçları birbirine bağlanır, sonra MİB’ne bağlantı yapılır.
Belleklerin veri yolları birbirine bağlanır, Adres kod çözücü devre tasarlanır ve çıkışları
belleklerin seçme girişlerine bağlanır.
Belleklerin veri yolları, adres yolları ve Oku/Yaz uçları kendi içlerinde bağlanır. Bu yollar
MİB’nin veri ve adres yollarına bağlanır. Adres kod çözücü devre tasarlanır. Bu devrenin
çıkışları belleklerin seçme girişlerine bağlanır.
Belleklerin veri yolları adres yoluna, adres yolları veri yoluna ve Oku/Yaz uçları birbirine
bağlanır. Bu yollar MİB’nin veri ve adres yollarına bağlanır. Adres kod çözücü devre
tasarlanır. Bu devrenin çıkışları belleklerin seçme girişlerine bağlanır.
Bellekler küçükten büyüğe doğru boy boy dizilir.
6- Bellek tasarımında yansıma nasıl açıklanabilir?
Aynı adreste birden fazla bellek gözünün bulunması halidir.
Aynı adreste en az üç bellek gözünün bulunması halidir.
Donanımın yanlış tasarlanmasından ortaya çıkan bir sorundur.
Sadece Salt Oku Bellek tasarımında karşılaşılan bir sorundur.
Bir Oku/Yaz bellek ile Bir Salt Oku belleğin aynı adresten başlatılması durumudur.
7- Bellek haritası ne ifade eder?
Bilgisayarı oluşturan kırmıkların ana kart üzerindeki yerleşim planıdır.
Bellek kırmıklarının ana kart üzerindeki yerleşim planıdır.
Bellek kırmıklarından hangilerinin Oku/Yaz, hangilerinin SOB olduğunu gösterir.
Bellek tasarımındaki bağlantıları gösterir.
Bilgisayarın adresleyebileceği bellek alanı içinde, bellek kırmıklarının nasıl yer aldığını
gösterir.
8- 4K*8 düzenindeki bir belleğin adres hatlarının sayısı kaçtır?
4000
4096
11
12
13
9- 8K*8 düzenindeki bir belleğin adres hatlarının sayısı kaçtır?
8000
8192
11
12
13
10- Her biri 4K*8 düzeninde bellek kırmıklarından kurulacak toplam 16K*8
düzenindeki belleğin tasarımında kullanılacak olan kod çözücü devre hangisi
olabilir?
1’ e 2
2’ye dört
3’e 8
4’e 16
Hiçbiri
11- Her biri 8K*8 düzeninde bellek kırmıklarından kurulacak toplam 24K*8
düzenindeki belleğin tasarımında kullanılacak olan kod çözücü devre hangisi
olabilir?
1’ e 2
2’ye dört
3’e 3
3’e 8
4’e 16
12- Her biri 4K*8 düzeninde bellek kırmıklarından kurulacak toplam 16K*16 kapasiteli
bellek için kaç bellek kırmığı gerekir?
4
6
7
8
16
13- Enine büyütmek için yapılması gereken işlem adımları hangisidir?
Bellekler yan yana yerleştirilir, uçları birbirine bağlanır, sonra MİB’ne bağlantı yapılır.
Belleklerin veri yolları birbirine bağlanır, Adres kod çözücü devre tasarlanır ve çıkışları
belleklerin seçme girişlerine bağlanır.
Belleklerin veri yolları, adres yolları ve Oku/Yaz uçları kendi içlerinde bağlanır. Bu yollar
MİB’nin veri ve adres yollarına bağlanır. Adres kod çözücü devre tasarlanır. Bu devrenin
çıkışları belleklerin seçme girişlerine bağlanır.
Belleklerin adres yolları ve Oku/Yaz uçları birbirine bağlanır. Bu yollar MİB’nin adres
yolu ve Oku/Yaz çıkışına bağlanır.Veri yolları yan yana veri yoluna bağlanır. Adres kod
çözücü devre tasarlanır. Bu devrenin çıkışları belleklerin seçme girişlerine bağlanır.
Bellekler küçükten büyüğe doğru boy boy dizilir.
Bölüm 6
1- Bir MİB'nin yeteneği, hangi özeliklerine bakılarak söylenebilir?
Akümülatörün boyu
Adresleme yeteneği
BVK’nün genişliği
BAK’nün genişliği
Hepsine birlikte
2- MİB'nin işlem hızını hangi özeliği belirler?
Akümülatör sayısı
Adresleme yeteneği
Saat frekansı
Belli bir süre içinde gerçekleyebileceği değişik tür işlemlerin sayısı
Belleğinin büyük olması
3- Akümülatör’ü en iyi nasıl tanımlarsınız?
Aritmetik mantık biriminin işçisidir
MİB içinde verileri saklamaya yarar
MİB’nin çalışmasını düzenler
Toplama ve çıkarma işlemlerini gerçekler
Sadece mantıksal işlemlerde görev alır
4- Yardımcı kütükleri en iyi nasıl tanımlarsınız?
Aritmetik mantık biriminin işçileridir
MİB içinde verileri saklamaya yarar
MİB’nin çalışmasını düzenler
Toplama ve çıkarma işlemlerini gerçekler
Akümülatöre yardımcı olurlar
5- Durum kütüğü’nü en iyi nasıl tanımlarsınız?
MİB’nin sıcaklık durumunu kullanıcıya bildirir
MİB’nin durumunu saklamaya yarar
Son gerçeklenen işlemin sonunda ortaya çıkan durumu gösterir.
Toplama sonucunu tutar
Akümülatöre yardımcı olurlar
6- Sıralama kütüğü’nü en iyi nasıl tanımlarsınız?
Bellekteki verilerin sıralanmasını sağlar
Sıralı veriler üzerinde işlem yapmayı kolaylaştırır
İşlemlerin belli bir sırada gerçeklenmesini sağlar
Verilerin akümülatöre sıralı biçimde aktarılmasını sağlar
Akümülatöre yardımcı olurlar
7- Yığın göstergesi’ni en iyi nasıl tanımlarsınız?
Yığın içindeki verilerin sıra numarasını gösterir.
MİB içindeki yığının kullanılmasını sağlar
Son gerçeklenen işlemin sonucunu yığına atmaya yarar
Bellek içinde yığın oluşturulmasını sağlar
Sıralama kütüğüne yardımcı olur.
8- Program sayacı’nı en iyi nasıl tanımlarsınız?
Sıralama kütüğüne yardımcı olur.
Yığın içindeki verilerin sıra numarasını gösterir.
MİB’nin çalışmasını düzenler.
Program satır numaralarını içerir.
Bir sonraki adımda işletilecek olan komutun bellekte bulunduğu adresi içerir
9- Aritmetik Lojik birimi en iyi nasıl tanımlarsınız?
Aritmetik lojik buyrukları ayırt etmeye yarayan birimdir.
Karar verme işlemlerini yerine getirir.
MİB’nin çalışmasını düzenler.
Aritmetik ve lojik işlemlerin yapıldığı MİB içindeki yer.
Aritmetik ve lojik işlemleri MİB’ne iletir.
10- İki 8 bitlik sayının toplanması sonucunda oluşan 9. bite ne bayrağı denir?
Elde bayrağı
Yarım elde bayrağı
Taşma bayrağı
9. bayrak
Eksi bayrağı
11- İki artı sayının toplanması sonucunda ortaya çıkan sayı eksi bir sayı olarak
görünürse, bu durum hangi bayrak ile gösterilir ?
Elde bayrağı
Yarım elde bayrağı
Taşma bayrağı
Yanlış bayrağı
Eksi bayrağı
12- İki eksi toplanması sonucunda ortaya çıkan sayı artı bir sayı olarak görünürse, bu
durum hangi bayrak ile gösterilir ?
Elde bayrağı
Yarım elde bayrağı
Taşma bayrağı
Yanlış bayrağı
Eksi bayrağı
13- Toplama işlemi sonunda, Akümülatörün ilk dört biti 9’dan büyük ise hangi bayrak 1
olur?
Elde,
Yarım elde,
Taşma,
Sıfır,
Negatif,
14- Akümülatöre yüklenen değer %1000 0010 ise Durum Kütüğü içindeki hangi bayrak
1 olur?
Elde,
Yarım elde ,
Taşma,
Sıfır,
Negatif,
Bölüm 7
1- Bir buyruk hangi kısımlardan oluşur?
Komut, 1. İşlenen, 2. İşlenen
Komut
Komut, 1. İşlenen
Komut, Adres
Hepsi
2- 8 bit içinde bir adresli buyruk yazma kalıbında, komut için 3 ve adres için 5 bit yer
ayrıldığında;
8 değişik komut, 8 adres üzerinde gerçeklenir
8 değişik komut, 16 adres üzerinde gerçeklenir
8 değişik komut, 12 adres üzerinde gerçeklenir
8 değişik komut, 32 adres üzerinde gerçeklenir
32 değişik komut, 5 adres üzerinde gerçeklenir
3- 8 bit içinde bir adresli buyruk yazma kalıbında, komut için 5 ve adres için 3 bit yer
ayrıldığında;
8 değişik komut, 8 adres üzerinde gerçeklenir
32 değişik komut, 8 adres üzerinde gerçeklenir
8 değişik komut, 12 adres üzerinde gerçeklenir
8 değişik komut, 32 adres üzerinde gerçeklenir
32 değişik komut, 5 adres üzerinde gerçeklenir
4- 8 bit içinde iki adresli buyruk yazma kalıbında, komut için 2 ve adresler için üçer bit
yer ayrıldığında;
2 değişik komut, 8 adres üzerinde gerçeklenir
8 değişik komut, 8 adres üzerinde gerçeklenir
8 değişik komut, 16 adres üzerinde gerçeklenir
4 değişik komut, 16 adres üzerinde gerçeklenir
4 değişik komut, 8 adres üzerinde gerçeklenir
5- 16 bit içinde bir adresli buyruk yazma kalıbında, komut için 8 ve adres için 8 bit yer
ayrıldığında;
256 değişik komut, 256 adres üzerinde gerçeklenir
255 değişik komut, 255 adres üzerinde gerçeklenir
8 değişik komut, 256 adres üzerinde gerçeklenir
256 değişik komut, 65536 adres üzerinde gerçeklenir
16 değişik komut, 16000 adres üzerinde gerçeklenir
6- 24 bit içinde bir adresli buyruk yazma kalıbında, komut için 8 ve adres için 16 bit yer
ayrıldığında;
256 değişik komut, 256 adres üzerinde gerçeklenir
255 değişik komut, 255 adres üzerinde gerçeklenir
256 değişik komut, 64K adres üzerinde gerçeklenir
256 değişik komut, 16K adres üzerinde gerçeklenir
16 değişik komut, 64 K adres üzerinde gerçeklenir
7- YÜK A, 25 buyruğunda kullanılan adresleme yöntemi nedir?
Doğal
Doğrudan
Hızlı
İvedi
Dolaylı
8- YÜK A, <0025> buyruğunda kullanılan adresleme yöntemi nedir?
Doğal
Doğrudan
Bağıl
İvedi
Dolaylı
9- YAZ A, <0025> buyruğunda kullanılan adresleme yöntemi nedir?
Doğal
Doğrudan
Sıralı
İvedi
Kütüğe bağlı Dolaylı
10- AKT A, B buyruğunda kullanılan adresleme yöntemi nedir?
Doğal
Doğrudan
Bağış
İvedi
Dolaylı
1- YAZ 25, <0025> buyruğunda kullanılan adresleme yöntemi nedir?
Doğal
Doğrudan
Sıralı
İvedi
Kütüğe bağlı Dolaylı
2- YAZ A, <SK+03> buyruğunda kullanılan adresleme yöntemi nedir?
Doğal
Sıralı
Hızlı
İvedi
Dolaylı
3- YAZ A, <SK+03> +5 buyruğunda kullanılan adresleme yöntemi nedir?
Doğal
Sıralı
Sıralı artımlı
Kütüğe bağlı
Kütüğe bağlı Dolaylı
4- YÜK A, <CD> buyruğunda kullanılan adresleme yöntemi nedir?
Kütüğe bağlı dolaylı
Sıralı
Sıralı artımlı
İvedi
Bağıl
5- YÜK A, <SK+99> -45 buyruğunda kullanılan adresleme yöntemi nedir?
Sıralı eksiltmeli
Sıralı
Sıralı artımlı
İvedi
Bağıl
6- DAL 25 buyruğunda kullanılan adresleme yöntemi nedir?
Doğal
Sıralı
Sıralı artımlı
İvedi
Bağıl
7- YÜK A, 25 buyruğunda etkin adresin değeri nedir?
$19
adres yok
A
YÜK
50
8- YÜK A, <0025> buyruğunda etkin adresin değeri nedir?
$19
adres yok
A
25
50
9- YAZ A, <0025> buyruğunda etkin adresin değeri nedir?
$19
adres yok
A
0025
50
10- AKT A, B buyruğunda etkin adresin değeri nedir?
A ve B
adres yok
A
B
Belirsiz
1- YAZ A, <SK+03> buyruğunda etkin adresin değeri nedir? SK=1000 varsayılacak
1000
1003
03
A
Belirsiz
2- YAZ A, <SK+03> +5 buyruğunda etkin adresin değeri nedir? SK=1000 varsayılacak
1000
1003
1008
A
Belirsiz
3- YÜK A, <CD> buyruğunda etkin adresin değeri nedir? CD=1000 varsayılacak
1000
2000
00
A
Belirsiz
4- YÜK A, <SK+60> -30 buyruğunda etkin adresin değeri nedir? SK=1000 varsayılacak
1000
1030
1060
1090
Belirsiz
5- YÜK A, <SK+CD+60> buyruğunda etkin adresin değeri nedir? SK=1000, CD=2000
varsayılacak
1000
2000
3000
3060
Belirsiz
6- DAL 25 buyruğunda etkin adresin değeri nedir? SK=1000, PS= 100 ve CD = 2000
varsayılacak
1000
100
2000
1025
2025
7- Sıralama kütüğü olmayan bir işlemcide, sıralı işlemler hangi kütük yardımıyla
gerçeklenebilir?
Durum Kütüğü
Program Sayacı
Sıralama Kütüğü
Yığın Göstergesi
CD
8- Sıralı adresleme yönteminde (1. yöntem) SK=16 bit, S=8 bit ya da (2. yöntem) SK=8
bit, S=16 bit olabilir. Bu iki değişik uygulamanın birbirine göre üstünlükleri nelerdir?
1. yöntemde dizi belleğin herhangi bir yerinden başlayarak kurulabilir, dizi boyu 256
elemanla sınırlıdır.
2. yöntemde dizi belleğin $0000 … $00FF aralığından başlayarak kurulabilir, dizi boyu 64
K elemanla sınırlıdır.
A ve B şıklarının ikisi de doğrudur
A ve B şıklarının ikisi de yanlıştır
1. Yöntem tartışmasız daha iyidir.
9- Hangi örnek dolaylı adresleme yöntemi olarak kabul edilebilir?
YÜK A, <CD>
YÜK A, <SK+23>
YÜK A, <SK+CD+23>
YÜK A, <SK+23>+22
Hiçbiri
10- Aşağıdaki buyrukları hangi buyruk kümesine sokabilir siniz? YÜK A, <CD> YÜK
A,$25 AKT A,B TKS A,B YAZ A,0033
İşlem
Aritmetik
Karar
Aktarma
Dallanma
1- Aşağıdaki buyrukları hangi buyruk kümesine sokabilir siniz? SOL A SAĞ A SOLD
A SAĞD A
İşlem
Aritmetik
Öteleme ve Dönme
Aktarma
Dallanma
2- $1000 sayılı bellek gözünden başlayarak, bellekte sırasıyla şu veriler yazılıdır: $00,
$01, $02, $03, $04, $05, YÜK SK,<1001> buyruğunun işlenmesi sonucunda SK’da
oluşan veri nedir?
$1000
$0001
$0102
$0203
$0201
3- ACC A da %1101 0101 verisinin bulunduğu varsayımı ile, VE A, %1011 1100 işlemi
sonunda ACCA oluşacak verinin değeri nedir?
%1001 0100
%1101 0101
%1001 1100
%0001 1010
%1011 1100
4- ACC A da %1101 0101 verisinin bulunduğu varsayımı ile, VEYA A, %1011 1100
işlemi sonunda ACCA oluşacak verinin değeri nedir?
%1001 0100
%1111 1101
%1111 1111
%0110 1001
%1011 1100
5- ACC A da %1101 0101 verisinin bulunduğu varsayımı ile, YADA A, %1011 1100
işlemi sonunda ACCA oluşacak verinin değeri nedir?
%1001 0100
%1101 0101
%1001 1100
%0001 1010
%1011 1100
6- KAR A,B ile ÇIK A,B buyruklarının işlenmesi arasındaki farkı hangi açıklama en
doğru biçimde anlatmaktadır?
Her iki buyrukta ACCA nın içeriğinden ACCB’nin içeriği çıkarılmaktadır.
KAR A,B de ACCA ile ACCB nin içerikleri karşılaştırılmaktadır.
Her iki buyrukta ACCA nın içeriğinden ACCB’nin içeriği çıkarılmaktadır. ÇIK A,B de
çıkan sonuç ACCA’ya yazılmaktadır. KAR A,B’de sonuç bir yere yazılmamaktadır.
Her iki buyrukta ACCA nın içeriğinden ACCB’nin içeriği çıkarılmaktadır. ÇIK A,B de
çıkan sonuç ACCB’ye yazılmaktadır. KAR A,B’de sonuç bir yere yazılmamaktadır.
Her iki buyrukta ACCA nın içeriğinden ACCB’nin içeriği çıkarılmaktadır. ÇIK A,B de
çıkan sonuç ACCA’ya yazılmaktadır. KAR A,B’de sonuç ACCB’ye yazılmaktadır.
7- VE A,B ile SIN A,B buyruklarının işlenmesi arasındaki farkı hangi açıklama en
doğru biçimde anlatmaktadır?
Her iki buyrukta ACCA nın içeriği ile ACCB’nin içeriği VE lenmektedir.
SIN A,B de ACCA ile ACCB nin içerikleri sınanmaktadır.
Her iki buyrukta ACCA nın içeriği ACCB’nin içeriği ile VE lenmektedir. VE A,B de çıkan
sonuç ACCA’ya yazılmaktadır. SIN A,B’de sonuç bir yere yazılmamaktadır.
Her iki buyrukta ACCA nın içeriği ACCB’nin içeriği ile VE lenmektedir. VE A,B de çıkan
sonuç ACCB’ye yazılmaktadır. SIN A,B’de sonuç bir yere yazılmamaktadır.
Her iki buyrukta ACCA nın içeriği ACCB’nin içeriği ile VE lenmektedir. VE A,B de çıkan
sonuç ACCA’ya yazılmaktadır. SIN A,B’de sonuç ACCB’ye yazılmaktadır.
8- DAL 25 buyruğu hangi bayrak ya da bayraklara bakarak dallanma işlemini
gerçekler?
Hiçbirine
Elde bayrağına
Sıfır bayrağına
Koşul bayrağına
Hepsine
9- DEE 25 buyruğu hangi bayrak ya da bayraklara bakarak dallanma işlemini
gerçekler?
Hiçbirine
Elde bayrağına
Sıfır bayrağına
Koşul bayrağına
Negatif
10- DEB 25 buyruğu hangi bayrak ya da bayraklara bakarak dallanma işlemini
gerçekler?
Hiçbirine
Negatif ve Sıfır
Sıfır bayrağına
Taşma bayrağına
Negatif
Bölüm 13
1- Mikroişlemcili sistem tasarımının aşamalarını sıralayınız. 1. Kavram geliştirme 2.
Tasarım 3. Ön tasarım 4. Simülasyon 5. Gerçekleme
1, 4, 3, 2, 5
2, 4, 5, 1, 2
1, 2, 3, 4, 5
1, 3, 4, 2, 5
3, 1, 2, 4, 5
2- Yazılım geliştirme sürecinde, simgesel dil ve yüksek düzeyli dilleri karşılaştırınız.
Yüksek düzeyli dilleri kullanmak zordur.
Simgesel dilde program yazmak zordur, ancak çok yeteneklidir.
Hangi dili biliyorsan o dili kullanmak daha yerinde olur.
Yüksek düzeyde yazılan program simgesel dilde yazılana oranla daha kısadır.
Fark etmez.


mahonick
Üye
mahonick

Puan: 1768.5

mahonick şu anda çevrimdışı
Gönderilme Tarihi: 18 Aralık 2009 23:57:00 | # 1

SORULARIN CEVAPLARI Daha sonra eklenecektir..!..kirp
Bölüm2
1.% 10000
2.%1010 0011
3.%0101 0011
4.Toplama donanımı ile çıkarma işlemini yapabilmek için
5.0111 0001
6.1011 0101
7.1001 1001
8.n bitlik iki sayının toplamı n+1 bitlik sonuç verirse
9.A veya B durumu sonucunda
Bu yorumun geçmişi:
01 Ocak 2010 13:41:05 tarihinde mahonick tarafından düzenlenmiş.

scripter
Üye
scripter

Puan: 344

scripter şu anda çevrimdışı
Gönderilme Tarihi: 01 Ekim 2010 14:46:15 | # 2

Üniversitedeyken mikro işlemciler dersinde buna benzer testler çok işime yaramıştı.
Sayfalar:
[1]
1.3.0
Kullanım Şartları - İletişim - Öner
29 Temmuz 2014 Salı 15:04:45